Regulamin

WAŻNE – ten regulamin istnieje po to, by nasze Studio mogło działać sprawnie i efektywnie. Należy przestrzegać tych zasad tak, jak przestrzega się ich w każdej innej organizacji, w przeciwnym wypadku ryzykując wyproszeniem ze Studia.

WARUNKI OGÓLNE

1. Naukę gry w Studiu Biały Fortepian może rozpocząć każda osoba, która ukończyła 7 rok życia. Przepraszamy, obecnie nie prowadzimy zajęć dla dzieci młodszych.

2. Do rozpoczęcia nauki wymagany jest SWOBODNY dostęp do właściwego instrumentu. Szczegóły znajdziesz tutaj.

LEKCJE

1. Przyjmujemy uczniów według kolejności zgłoszeń, co oznacza, że zarezerwowane przez Ciebie terminy lekcji zostaną zarezerwowane dopiero PO OTRZYMANIU ZAPŁATY.

2. Uczniowie mogą wykupić pojedyncze lekcje na zasadach przedpłaty, ale jeśli chcieliby skorzystać ze stałego cotygodniowego planu, muszą wykupić wszystkie lekcje z wyprzedzeniem.

3. Pojedyncze lekcje mogą być rezerwowane z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem.

PŁATNOŚCI

1. Wszystkie lekcje muszą być opłacone z góry. BEZ WYJĄTKÓW.

2. Płatności można dokonywać gotówką lub przelewem.

3. Dane do przelewu:

Maciej Nowak, ulica Staszica 2, 62-035 Kórnik, nr rachunku (mBank): 95 1140 2004 0000 3702 4375 3587. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc/semestr za który jest zapłata.

ODWOŁANIE LEKCJI

1. Lekcję należy odwołać najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego lekcję.

2. Odwołanie lekcji po 20:00 dnia poprzedzającego lekcję skutkuje utratą środków za daną lekcję.

3. Uczeń, który odwołał lekcję zgodnie z regulaminem ma prawo do lekcji zastępczej, w zależności od dostępności nauczyciela i studia.

4. Uczniowie, którzy odwołują regularnie swoje cotygodniowe lekcje i robią to zbyt często, lub opuszczą trzy lekcje pod rząd – tracą swoją rezerwację lekcji w planie tygodniowym i muszą przejść na tryb “z tygodnia na tydzień”.

ZWROT PŁATNOŚCI

1. Nie oferujemy zwrotów płatności. Gdy płatność została przekazana, uczeń zobowiązany jest pobrać lekcję, lub jego wpłata zostanie utracona.
BEZ WYJĄTKÓW.

SPÓŹNIENIA

1. Ponieważ lekcje odbywają się po kolei – jedna po drugiej – jeśli uczeń przychodzi na lekcję spóźniony, przedłużenie lekcji zależeć będzie od decyzji nauczyciela.

NAUCZYCIEL

1. Nauczyciel jest aktywnym wykonawcą i może potrzebować wolnego czasu w okresie zbliżającego się występu lub nagrania. W takim przypadku uczniowie mają możliwość przełożenia lekcji na inny termin. Odpowiednie powiadomienie zostanie stosownie ogłoszone.

2. Jeśli nasz nauczyciel nie jest w stanie uczyć ze względu na chorobę lub inne nieprzewidziane okoliczności, uczeń może przełożyć lekcję na inny dzień/godzinę.

**TEN REGULAMIN MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY Z ZACHOWANIEM MIESIĘCZNEGO PISEMNEGO POWIADOMIENIA.