LOGOWANIE

 

Zaloguj się tutaj, podając adres email i hasło:

REJESTRACJA

Krok 1. Wybierz typ ucznia (dziecko-Child lub dorosły-Adult). Następnie wprowadź imię i nazwisko ucznia (Imię – Student First Name, Nazwisko – Student Last Name). Kliknij przycisk “Next” (dalej).

Krok 2. Wprowadź imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, adres email oraz nr telefonu i naciśnij przycisk “Submit” (wyślij). Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.